Ešte pracujeme na novom e-shope s názvom OctopiaShop.sk! Momentálne je e-shop vo fáze testovania. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie. Tešíme sa, že vám čoskoro budeme môcť poskytnúť prvotriedne služby online.

Inštalačný materiál

Mechanické spojky

Navŕtavacie pásy

Holendrové spojky

Ventilové šachty a hydranty